Pomiary i audyty

Nasi specjaliści zajmują się przeprowadzaniem pomiarów elektrycznych oraz dedykowanych audytów instalacji fotowoltaicznej na etapach: przed montażem, w trakcie montażu oraz po montażu.

Wycena jest bezpłatna.

pomiary i audyty

Pomiary elektryczne

Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników instalacji.
Wykonujemy pomiary odbiorcze instalacji, a także  okresowe – kontrolne

Każdy budynek musi posiadać aktualne pomiary. Sprawdzenie powinno być wykonane za każdym razem przed przekazaniem instalacji do eksploatacji.
Terminy badania instalacji:

Co najmniej raz na 5 lat dla obiektów mieszkalnych, suchych
Co najmniej raz w roku dla obiektów o trudnych warunkach duża temperatura, wilgotność lub zapylenie.

Najczęściej wykonywane pomiary to:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samodzielne szybkie wyłączenie, tzw. pomiar impedancji pętli zwarciowej, pomiar zerowania
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych
  • pomiary wyłączników różnicowo – prądowych RCD
  • pomiary instalacji odgromowej
  • pomiary rezystancji uziemień
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • oględziny i przegląd instalacji elektrycznych

Po każdym pomiarze wystawiamy protokół  z zestawieniem wyników i oceną techniczną.

Wystawiamy również oświadczenie o zdatności instalacji do eksploatacji.

Profesjonalny sprzęt do pomiarów !

Posiadamy specjalistyczne narzędzia które jest wstanie dokonać pomiaru z dokładnością 99,9%

Finansowanie

Technologie oferowane przez JK team sp. z o.o. oraz jakość i parametry techniczne instalacji mogą być przedmiotem pełnego finansowania ze strony instytucji finansowych. Oferujemy bezpłatne wsparcie w uzyskaniu takiego dofinansowania z dotacji oraz ulg na instalację paneli fotowoltaicznych.

JK team współpracuje:

Ubezpieczenie

Ubezpieczamy instalację m. in. przed uszkodzeniami dokonanymi: przez zwierzęta, na skutek wilgoci, gradu, błędów instalacji, pożaru, rabunku, wyładowań atmosferycznych oraz spadającego statkupowietrznego. Ubezpieczenie obejmuje również utratę dochoduw przypadku niedziałającej instalacji, a także straty poniesione na skutek spadku promieniowania słonecznego.

JK-team współpracuje:

Porozmawiajmy

Zawsze możesz liczyć na miłą i profesjonalną obsługę.

Telefon:

+48 720 811 712

E-mail:

kontakt@pradznatury.pl

Lokalizacja:

Krzeczyn,

56-400 Oleśnica