Instalacje elektryczne

Właściwy montaż kabli, gniazdek, przełączników, zasilaczy czy elementów ochrony przepięciowej gwarantuje komfort i bezawaryjne użytkowanie oświetlenia, domofonu lub innych urządzeń elektrycznych. Korzystaj z energii elektrycznej bez zakłóceń.

Wycena jest bezpłatna.

Jak działa instalacja elektryczna?

Instalacje elektryczne są zwykle w zakresie do 1000 V AC i do 1500 V DC, obejmują od centralnego przyłącza w budynku, poprzez trasy kablowe do głównych i podrzędnych rozdzielaczy, wyłączników, gniazdek pośrednich i wyłączników, aż do gniazdek, oświetlenia i zainstalowanych na stałe urządzeń i maszyn elektrycznych.

Istnieje kilka wariantów w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych. W przypadku instalacji centralnej, połączonych jest jak najwięcej komponentów w obszarze rozdzielnic. Zaletą tego wariantu jest duża koncentracja komponentów, a tym samym prosta kontrola i konserwacja. W zdecentralizowanej instalacji elektrycznej moduły są instalowane w pobliżu odpowiednich odbiorników. Dzięki temu uzyskuje się lepszy przegląd systemu.

Instalacje elektryczne mogą być montowane podtynkowo, natynkowo lub w tynku. Dla przemysłu i zakładów produkcyjnych korzystna jest oszczędna i łatwa w obsłudze instalacja natynkowa. W sektorze komercyjnym, na przykład w biurach, sklepach i pomieszczeniach rekreacyjnych, jak również w sektorze prywatnym, instalacja podtynkowa jest szeroko stosowana ze względu na jej zalety wizualne.

 
Elektroinstalacje
 

Rozbudowana oferta

Instalacje elektryczne:

 • Instalacje oświetleniowe
 • Instalacje gniazdowe 230V
 • Instalacje gniazdowe 400V
 • Instalacje domofonowe
 • Instalacje wideo-domofonowe
 • Instalacje komputerowe (sieć LAN, montaż szaf RACK)
 • Instalacje systemu zarządzania budynkiem (BMS)
 • Instalacje zasilania rezerwowego (SZR)
 • Instalacje sieci kablowych średniego i niskiego napięcia
 • Stacje transformatorowe
 • Montaż rozdzielni i tablic rozdzielczych
 • Instalacje odgromowe

Modernizacje istniejących instalacji

Inteligentne instalacje elektryczne
Pomiary instalacji elektrycznych:

 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiary prądu wyzwalania oraz czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego
 • Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
 • Pomiary rezystancji uziemienia

Projektowanie instalacji elektrycznych i przyłączeniowych

Odbiory instalacji elektrycznych

 

Badania termowizyjne instalacji i urządzeń elektrycznych

Montaż i konserwacja systemu telewizyjnego dozoru

Montaż i konserwacja instalacji odgromowej i uziemiającej

Montaż oświetlenia dróg, parkingów i terenów zielonych

Iluminacje budynków i obiektów

Pogotowie elektryczne – usuwanie awarii elektrycznych i teletechnicznych

Wykopy ziemne

Porozmawiajmy

Zawsze możesz liczyć na miłą i profesjonalną obsługę.

Telefon:

+48 720 811 712

E-mail:

kontakt@pradznatury.pl

Lokalizacja:

Krzeczyn,

56-400 Oleśnica